Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Уредба за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба
Име: Уредба за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба
Објава: "Службен весник на РСМ", број 79/20, 128/20 и 140/20, Одлука на Уставен суд У бр. 84/2020 од 24.06.2020 година )
Важи од: 11.07.2020 

 

 Уредување согласно одлука на Уставен суд У.бр 84/2020 од 24.06.2020 година

Pdf_16   Уредба за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба  (31 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија