Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба
Име: Уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба
Објава: “Службен весник на РСМ“, број 137/20, 147/20, 151/20, 156/20, 157/20 и 169/20
Важи од: 22.06.2020 

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката на финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години и здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од COVID-19 со издавање домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги.

Pdf_16   Уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и усл  (92 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија