Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено -економската криза предизвикана од вирусот KOVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година
Име: Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено -економската криза предизвикана од вирусот KOVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година
Објава: Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено -економската криза предизвикана од вирусот KOVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година
Важи од: 09.11.2020 

Со овој закон се уредуваат условите и постапката за добивање на финансиска поддршка на физичките лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година.

Pdf_16   Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено -економската криза предизвикана од вирусот KOVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година   (46 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија