Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот на плаќање на посебната давачка
Име: Правилник за начинот на плаќање на посебната давачка
Објава: Службен весник на Р.М., број 16/2002
Важи од: 19.02.2002 

Со овој Правилник се уредува начинот на плаќање на посебната давачка.

Pdf_16   Правилник за начинот на плаќање на посебната давачка  (98 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија