Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на добивка
Име: Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на добивка
Објава: Службен весник на РСМ, бр.292/2020
Важи од: 09.12.2020 

    

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на добивка  (94 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија