Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка
Име: Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 315/2020
Важи од: 01.01.2021 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за пресметување на износот за враќање на примената финасиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност.

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка   (25 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија