Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на барањето за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант
Име: Правилник за формата и содржината на барањето за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 303/2021
Важи од: 01.01.2022 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант.

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на барањето за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант   (24 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија