Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата, содржината и начинот на доставување и одобрување на извештајот за донирани финансиски средства
Име: Правилник за формата, содржината и начинот на доставување и одобрување на извештајот за донирани финансиски средства
Објава: “Службен весник на РСМ“, број 5/21
Важи од: 09.01.2021 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на доставување и одобрување на извештајот за донирани финансиски средства.

Pdf_16   Превземи го документот  (24 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија