Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на плати на работниците
Име: Правилник за формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на плати на работниците
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 87/21 од 20.04.2021
Важи од: 20.04.2021 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на плата на работниците.

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на плати на работниците  (24 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија