Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност
Име: Правилник за формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 87/21 од 20.04.2021
Важи од: 20.04.2021 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност.

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност  (24 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија