Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на барањето за согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс
Име: Правилник за формата и содржината на барањето за согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 303/2021
Важи од: 01.01.2022 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето на согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс.

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на барањето за согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс  (24 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија