Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на законска регулатива
Закон за данокот на личен доход
Име: Закон за данокот на личен доход
Објава: (“Службен весник на РМ” број 241 од 26.12.2018 година, “и Службен весник на РСМ” број 275, 290/20, 85/21 и 274/22 од 20.12.2022 година
Важи од: 01.01.2023 

Со овој закон се уредува оданочувањето на личниот доход на физичките лица, обврзникот за плаќање  на данокот на личен доход, даночната основа за пресметување на данокот на личен доход, даночните стапки, роковите за плаќање на данокот на личен доход, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на данокот на личен доход.

Pdf_16   Закон за данокот на личен доход   (9 MB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија