Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за спроведување за законот за данок на додадена вредност
Име: Правилник за спроведување за законот за данок на додадена вредност
Објава: Службен весник на РМ, број 65/99...и Службен весник на РСМ 111/19, 143/22,18/24 и 19/24
Важи од: 26.01.2024 

Овој правилник дава појаснување по однос на примената на одредбите од Законот за данок на додадена вредност.

Pdf_16   Правилник за спроведување за законот за данок на додадена вредност  (431 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија