Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за донации и за спонзорства во јавните дејности
Име: Закон за донации и за спонзорства во јавните дејности
Објава: Службен весник на РМ, бр.47/06...153/15
Важи од: 04.09.2015 

Со овој закон се уредуваат давањето и примањето на донациите и спонзорствата со кои давателот и примателот можат да бараат даночни поттикнувања, целта на давањето и примањето, давателите и примателите, предметот, користењето, даночните поттикнувања и евидентирањето и контролата на донациите и спонзорствата во јавните дејности.

Pdf_16   Превземи го документот  (94 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија