Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Спогодба меѓу Република Македонија и Република Бугарија за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Име: Спогодба меѓу Република Македонија и Република Бугарија за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Објава: Службен весник на РМ, бр.23/1999
Важи од: 01.01.2000 

Спогодба меѓу Република Македонија и Република Бугарија за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (13 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија