Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Владата на Македонија и Владата на Финска за одбегнување на двојното оданочување по однос на даноците од доход
Име: Договор меѓу Владата на Македонија и Владата на Финска за одбегнување на двојното оданочување по однос на даноците од доход
Објава: Службен весник на РМ, бр.7/2002
Важи од: 01.01.2003 

Договор меѓу Владата на Македонија и Владата на Финска за одбегнување на двојното оданочување по однос на даноците од доход

Pdf_16   Превземи го документот  (101 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија