Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Украина за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход и на капитал
Име: Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Украина за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход и на капитал
Објава: Службен весник на РМ, бр.21/1998
Важи од: 01.01.1999 

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Украина за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход и на капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (114 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија