Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Спогодба меѓу Македонската влада и Владата на Италијанската Република за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал и за заштита од фискална евазија
Име: Спогодба меѓу Македонската влада и Владата на Италијанската Република за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал и за заштита од фискална евазија
Објава: Службен весник на РМ, бр.34/1997
Важи од: 01.01.2001 

Спогодба меѓу Македонската влада и Владата на Италијанската Република за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал и за заштита од фискална евазија

Pdf_16   Превземи го документот  (87 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија