Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Monthly submission of tax returns
June
M
T
W
T
F
S
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tax returns submitted in June
Due date Form Taxpayer Description
по потреба на даночниот обврзник   УЈП-УН-З.2-40/1 секој даночен обврзник (правно лице, СВД, физичко лице) Доколку имате извршено уплата на данок на погрешна уплатна сметка и приходна шифра, несоодветна за тој вид на данок, може да поднесете барање (образец “Б/ППД“) за пренасочување на уплатата од погрешната на точната уплатна сметка.
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia