Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Итна сметководствена книга
Кратко име: ИСК-03
Тип на данок: Фискализација

Во случај на престанок на електричната енергија или кога апаратот ќе се оштети, прометот се евидентира со издавање на Парагон блокови и со водење на Итна сметководствена книга (ИСК-03).

Парагон блоковите и Итната сметководствена книга (ИСК) задолжително се заверуваат во Управата за јавни приходи.

Pdf_16   Итна сметководствена книга  (201 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia