Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Преглед на образец
Пријава за вработување во Управа за јавни приходи
Кратко име: УЈП-ЧР-З.2-03/1
Тип на данок: Вработување

Пријавата за вработување во УЈП (образец УЈП-ЧР-З.2-03) се поднесува само во случај на објавен и активен ЈАВЕН ОГЛАС за вработување во Управата за јавни приходи.

Пополнетата пријава кандидатот треба да ја достави во Писарницата на Управа за јавни приходи - Генерална дирекција Скопје или преку пошта на следната адреса:

Управа за јавни приходи
Генерална дирекција Скопје
Сектор за човечки ресурси
бул.Кузман Јосифовски - Питу бр.1, 1000 Скопје

со назнака на јавниот оглас на кој конкурира, на пример: “ЈАВЕН ОГЛАС БР. 01 / 2021“.

Податоците во пријавата можете да ги пополните компјутерски во означените полиња / форми.

Pdf_16   Download document  (215 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia