Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање за пребивање на даночен долг со повеќе платен данок
Кратко име: УЈП-УН-З.2-38/1
Тип на данок: Сите јавни давачки

Даночниот обврзник може да поднесе Барање УЈП-УН-З.2-38, доколку истиот има повеќе платен данок по еден основ и доспеан даночен долг по друг основ.

Барањето се поднесува до даночната канцеларија на УЈП или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk/

Обврзникот е должен да уплати административни такси во износ од 300 денари од кои:

  • 50,00 денари за барањето
  • 250,00 денари за решението
Pdf_16   Барање за пребивање на даночен долг со повеќе платен данок  (221 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia