Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Пријава за престанок на регистрација на фискален систем на опрема
Кратко име: ФА-03
Тип на данок: Фискализација

Поради престанок на користење, промена на сопственоста или оштетување на фискалниот систем на опрема, даночниот обврзник го одјавува фискалниот апарат во Управата за јавни приходи и кај овластениот сервисен центар заради евидентирање во Регистарот на фискализирани фискални апарати што се води во Управата за јавни приходи.

Pdf_16   Пријава за престанок на регистрација на фискален систем на опрема  (661 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia