Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Преглед на образец
Барање за добивање на дозвола за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување
Кратко име: УЈП-УД-З.2-21/3
Тип на данок: Фискализација

За одобрување на производство и продажба на фискален систем на опрема, домашните правни лица - баратели на дозволата, потребно е преку Управата за јавни приходи до Министерството за финансии да достават Барање за добивање на дозвола за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување (образец УЈП-УД-З.2-21/3).

Pdf_16   Барање за добивање на дозвола за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување  (186 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia