Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти
Кратко име: БДО-ДС
Тип на данок: Данок на добивка

Барањето за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти се поднесува заради користење на правото на намалување на пресметаниот данок согласно член 30-а од Законот за данок на добивка и член 4 од Правилникот за начинот на спроведување на даночното ослободување на обврзникот кој донирал финансиски средства на спортски субјекти.

Pdf_16   Барање за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти  (83 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia