Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Преглед на образец
Известување за извршена донација во спортот
Кратко име: ИДО-ДС
Тип на данок: Данок на добивка

Известувањето за извршена донација во спорт се поднесува согласно член 30-а од Законот за данок на добивка и член 5 од Правилникот за начинот на спроведување на даночното ослободување на обврзникот кој донирал финансиски средства на спортски субјекти во рок од 15 дена по потврденото барање за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти.

Pdf_16   Известување за извршена донација во спорт  (88 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia