Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Извештај на буџетски корисник за примена донација за време на здравствено-економска криза предизвикана од COVID-19
Кратко име: УЈП-ИПД/БК
Тип на данок: Донации и спонзорства

Согласно член 3 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“, бр.103/20 и 140/20), буџетскиот корисник-примател на донација во финансиски средства, добра и услуги, чија цел е да се решат состојбите што се предизвикани на територија на Република Северна Македонија од Коронавирусот COVID 19 должен е да достави Извештај образец УЈП-ИПД-БК до Управата за јавни приходи најдоца до 31 декември 2020 година по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk

Pdf_16   Извештај на буџетски корисник за примена донација за време на здравствено-економска криза предизвикана од COVID-19  (90 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia