Memorandum_mk
Работилница - Зголемување на даночната култура во Р. Македонија преку ефикасна комуникација на УЈП и медиумите
27.11.2011

Охрид – Од 25 до 26 ноември 2011 година, се одржа Работилницата на тема „Зголемување на даночната култура во Р. Македонија преку ефикасна комуникација на УЈП и медиумите“. На настанот, реализиран во рамките на „Проектот за даночна реформа“ (ЕУ ИПА 2007), учествуваа новинари од 15 медиуми и претставници на раководството на Управата за јавни приходи, кои преку дискусија, размена на сопственото искуство и искуството на странските даночни експерти, ги дадоа и препораките како да се унапреди меѓусебната комуникација помеѓу УЈП и медиумите, а се со цел подобро информирање на јавноста и зголемување на даночната култура во Р.М.

Rabotilnica_mediumi_8__1__thumb   Rabotilnica_mediumi_8__2__thumb   Rabotilnica_mediumi_8__3__thumb   Rabotilnica_mediumi_8__4__thumb  
 
 
 
 
               
Rabotilnica_mediumi_8__5__thumb   Rabotilnica_mediumi_8__6__thumb   Rabotilnica_mediumi_8__7__thumb   Rabotilnica_mediumi_8__8__thumb  
 
 
 
 
               
Rabotilnica_mediumi_8__9__thumb   Rabotilnica_mediumi_8__10__thumb   Rabotilnica_mediumi_8__12__thumb   Rabotilnica_mediumi_8_thumb  
 
 
 
 
               
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија