Memorandum_mk
Пратеничка група за меѓупарламентарни односи на Врховната Рада на Украина во посета на Управата за јавни приходи
22.11.2017

(Скопје, 22.11.2017) Во рамките на работната посета со четиричлената пратеничка група од Украина разменивме искуства и добри даночни пракси, особено во делот на Персоналниот данок на доход, Данокот на додадена вредност и Данокот на добивка, како и предизвиците и трендовите во оданочувањето.

Sredba_22              
             
               
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија