Memorandum_mk
ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИУМИ ЗА ОСТВАРЕНИ НАЈВИСОКИ ГОДИШНИ БРУТО ПРИХОДИ ЗА 2017 ГОДИНА
Вторник, 26.03.2019 12:00 - 12:30, Кузман Јосифовски Питу бр.1 Скопје (Комплекс Банки 2-ри кат)

Управата за јавни приходи ги поканува претставниците на медиумите на прес конференција на којашто ќе бидат презентирани највисоките годишни бруто приходи кои што биле пријавени во Годишната даночна пријава (ГДП) за 2017-та година.

 

Список на учесници
  • Сања Лукаревска - Директор на УЈП
  • Мухедин Авдиќ - Раководител на Сектор
  • Ивана Дончевска - Раководител на Сектор
  • Претставници на медиуми
Лице за контакт
Pdf_16   Преспакет  (362 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија