Memorandum_mk
Обука - користење на електронскиот систем за поднесување на даночни пријави http://etax.ujp.gov.mk
Четврток, 09.04.2009 - Вторник, 28.04.2009, Тетово, Штип и Битола

Во текот на месец Април и Мај 2009, Управата за јавни приходи во соработка со УСАИД ќе врши едукација на даночните обврзници за користење на електронскиот систем за поднесување на даночни пријави http://etax.ujp.gov.mk.

Целна група: Обуките се наменети за СИТЕ правни лица и вршители на дејност кои имаат обврска за поднесување на даночни пријави до Управата за јавни приходи.

Време и место на оддржување: За месец Април се предвидени обуки во Тетово, Штип и Битола и тоа:

  • 09 Април/четврток - Тетово, ЈИЕ Факултет, Бизнис центар (Илинденска бб), од 13:00 до 14:00 часот
  • 14 Април/вторник - Штип, Хотел Оаза, од 13:00 – 14:00 часот (покана во прилог)
  • 28 Април/втроник – Битола, Хотел Премиер, од 13:00 – 14:00 часот

*времето и локациите за обуките во месец Мај ќе биде дополнително објавено.

Теми:

* Концепт и функционалности на е-Даночни услуги
* Практична презентација на функционалностите на е-Даночни услуги
 

* Сите заинтересирани субјекти своето присуство на обуките треба задолжително да го најават најдоцна 2 дена пред почетокот на обуките на долунаведените контакти. Учеството е бесплатно!

Список на учесници
  • УСАИД
  • Управа за јавни приходи
  • Правни лица и вршители на дејност
Лице за контакт
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија