Memorandum_mk
Односи со јавност

23.04.2024
СЕ ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ – 04 ПРИЈАВИТЕ ДО 26 АПРИЛ 2024 ГОДИНА
Управата за јавни приходи ја информира јавноста дека пропишаниот рок за поднесување на Пријавите за данокот на додадена вредност “ДДВ–04“, кој истекува на 25.04.2024 година, се продолжува за еден ден, односно, краен рок за поднесување на пријавите ДДВ -04, ќе се смета 26.04.2024 година, имајќи ја во предвид Одлуката на Влада на РСМ, со која 24.04.2024 г. (среда) се прогласува за неработен ден за сите граѓани...
 
05.04.2024
УЈП Е ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ДАНОЧНИ ИНСПЕКТОРИ БЕЗ ГРАНИЦИ
Управата за јавни приходи е дел од иницијативата Даночни инспектори без граници, проект кој се реализира во соработка со ОЕЦД – Организацијата за економска соработка и развој и УНДП- Програмата за развој на Обединети нации...
 
19.02.2024
ВИДЕО УПАТСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ НА УЈП И ДОДЕЛУВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊА
Управата за јавни приходи изврши надградба на системот е-Персонален данок и овозможи најавата на истиот да се одвива преку е-УЈП (https://e-ujp.ujp.gov.mk)...
 
06.02.2024
ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА Е – ПДД
Управата за јавни приходи информира дека со надградбата на системот е-Персонален данок се овозможи даночните обврзници – физички и правни лица кои за прв пат се регистрираат за цели на оданочување да се најавуваат преку https://e-ujp.ujp.gov.mk...
 
25.01.2024
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВИ И НАДГРАДБА НА СИСТЕМОТ Е-ПДД
Управата за јавни приходи ги информира даночните обврзници и корисниците на електронските услуги на системот е – Персонален данок, дека врши надградба на системот е – ПДД...
 
23.01.2024
БРУТО ПЛАТА 2024 - НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ
Просечната бруто плата по работник во Република Северна Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2024 година изнесува 57.609 денари согласно објавата од Државен завод за статистика...
 
22.01.2024
НЕМА ИЗВРШЕН НИКАКОВ ПОВРАТ НА ДДВ ОД ОСНОВАЊЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ КОМПАНИИ ИЗНЕСЕНИ НА ДЕНЕШНИОТ ПРЕС НА ПОРТПАРОЛОТ НА ВМРО ДПМНЕ
Управата за јавни приходи нема вратено 22 милиони евра, ниту воопшто некогаш е вратен поврат на ДДВ кон овие компании...
 
21.01.2024
ДЕМАНТ: УЈП НИТУ ВО ОВОЈ СЛУЧАЈ НЕМА ИЗВРШЕН ПОВРАТ НА ДДВ, ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ИМААТ ДАНОЧЕН ДОЛГ
Управата за јавни приходи ги демантира наводите и обидите за ширење на шпекулации од страна на ВМРО – ДПМНЕ...
 
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија