Memorandum_mk
Регионална дирекција Скопје

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА СКОПЈЕ
ул. „11 Октомври” бр. 27, 1000 Скопје
ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК НА РД СКОПЈЕ (преземи тука)
Работно време: понеделник - петок 07.00 - 21.30 часот
                            прва сабота во месецот 08.00 - 16.00 часот

Даночен шалтер Чаир
ул. Христијан Тодоровски - Карпош бр. 5, 1000 Скопје
(зграда на општина Чаир)
тел. 02/2615 299; 076/446 323
Работно време: понеделник - петок 08.30 - 16.30 часот

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија