Memorandum_mk
Центар за запленети предмети

ул. „Железничка“ бб, 1440 Неготино
тел. 043/370 705; 076/464 353; 076/464 354
факс 043/370 705
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија