Memorandum_mk
Контакт центар

ул. „11 Октомври” бр.27, 1000 Скопје
Работно време: понеделник - петок 07.00 - 21.30 часот
                            прва сабота во месецот 08.00 - 16.00 часот

Сите одговори на едно место!

Инфо центарот на УЈП ви овозможува да заштедите време и да користите лесна и брза комуникација со даночната администрација за општите прашања во врска со оданочувањето, одделните даночни процедури и постапки за плаќање.
Поставете прашање преку е-пошта: info@ujp.gov.mk или повикајте го телефонски број 0800 33 000. Нашите оператори се достапни секој работен ден од 07.00 до 21.30 часот.

 

  

Бидете наш партнер во спречување мито, корупција и даночната евазија!

Пријавувањето на неиздавање на фискална сметка, вршење на нерегистрирана дејност, затајување на данок, непрофесионално однесување на даночен службеник, мито и корупција, недоставена пресметка од исплатувачот на приход...можете да го направите едноставно,  со пополнување на е-формулари кои ви се достапни подолу или со повикување на бесплатната телефонска линија 198 која е мобилна мобилна 24 часа / 7дена. Анонимноста и дискрецијата се обезбедени во целост.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија