Memorandum_mk
Односи со јавност

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА

ПОРТПАРОЛ
контакт: Весна Новаковиќ
моб. 075/327 270, тел. 02/3299 597
e-пошта: vesna.novakovic@ujp.gov.mk


РЕГИОНАЛНИ ПОРТПАРОЛИ

Дирекција за големи даночни обврзници
контакт: Александар Стојков
моб. 076/446 497, тел. 02/3251 609
е-пошта: aleksandar.stojkov@ujp.gov.mk


Регионала дирекција Скопје

Контакт: Виолета Ставрова
моб. 076/446 628, тел. 02/3213 907
е-пошта: violeta.stavrova@ujp.gov.mk


Регионална дирекција Струмица
контакт: Лидија Гошева Пакетова
моб. 076/446 587, тел. 034/343 057 лок.112
е-пошта: lidija.gosheva-paketova@ujp.gov.mk


Регионална дирекција Тетово
контакт: Гоце Веселиноски
моб. 075/402 099, тел. 044/335 515
e-пошта: goce.veselinoski@ujp.gov.mk


Регионална дирекција Битола

контакт: Снежана Стојановска
моб. 075/346 804, тел. 047/235 502; 047/235 503 лок. 121
e-пошта: snezana.stojanovska@ujp.gov.mk


Регионална дирекција Прилеп
контакт: Дајана Танеска
моб. 076/464 217, тел. 048/416 284
e-пошта: dajana.taneska@ujp.gov.mk


Регионална дирекција Штип
контакт: Ирина Поцкова
моб. 076/464 750
e-пошта: irina.pockova@ujp.gov.mk

 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија