Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Recnik
Даночни приходи I квартал 2015

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.03.2015
НАПЛАТA
01.01.-31.03.2014

ИНДЕКС:
2015/2014

Данок на добивка 3,932 1,039 378,48%
Персонален данок на доход 2,964 2,785 106,44%
Данок на додадена вредност 9,313 9,971 93,40%
ВКУПНО 16,209 13,795 117,50%
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија