Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Даночни приходи II квартал 2015

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-30.06.2015
НАПЛАТA
01.01.-30.06.2014

ИНДЕКС:
2015/2014

Данок на добивка 7,651 2,687 284,74%
Персонален данок на доход 6,067 5,658 107,23%
Данок на додадена вредност 19,735 20,646 95,59%
ВКУПНО 33,453 28,991 115,39%
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија