Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Recnik
Даночни приходи III квартал 2015

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-30.09.2015
НАПЛАТA
01.01.-30.09.2014

ИНДЕКС:
2015/2014

Данок на добивка 9,592 3,590 267,20%
Персонален данок на доход 9,017 8,603 104,81%
Данок на додадена вредност 30,623 31,422 97,46%
ВКУПНО 49,232 43,615 112,88%
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија