Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Recnik
Даночни приходи III квартал 2016

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-30.09.2016
НАПЛАТA
01.01.-30.09.2015

ИНДЕКС:
2016/2015

Данок на добивка 8,233 9,592 85,83%
Персонален данок на доход 9,994 9,017 110,83%
Данок на додадена вредност 34,957 30,623 114,15%
ВКУПНО 53,184 49,232 108,03%
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија