Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Даночни приходи III квартал 2017

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-30.09.2017
НАПЛАТA
01.01.-30.09.2016

ИНДЕКС:
2017/2016

Данок на добивка 9,180 8,233 111,51%
Персонален данок на доход 10,785 9,994 107,92%
Данок на додадена вредност 35,554 34,957 101,71%
ВКУПНО 55,520 53,184 104,39%
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија