Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Даночни приходи II квартал 2020

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-30.06.2020
НАПЛАТA
01.01.-30.06.2019

ИНДЕКС:
2020/2019

Данок на добивка 5,743 6,535 87,88%
Персонален данок на доход / Данок на личен доход 8,456 8,702 97,18%
Данок на додадена вредност 20,099 24,068 83,51%
ВКУПНО 34,298 39,304 87,26%

 

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија