Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за издавање на уверение за регистрација на даночен обврзник за цели на данокот на додадена вредност
Кратко име: ДДВ-Б21
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Даночните обврзници кои се резиденти во Република Македонија и на кои им е потребен писмен доказ дека се регистрирани како ДДВ обврзници, за цели на поднесување на барање за враќање на ДДВ во друга држава, може да поднесат образец “ДДВ-Б21“.

Pdf_16   Превземи го документот  (442 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија