Memorandum_mk
Преглед на образец
Итна сметководствена книга
Кратко име: ИСК-03
Тип на данок: Фискализација

Во случај на престанок на електричната енергија или кога апаратот ќе се оштети, прометот се евидентира со издавање на Парагон блокови и со водење на Итна сметководствена книга (ИСК-03).

Парагон блоковите и Итната сметководствена книга (ИСК) задолжително се заверуваат во Управата за јавни приходи.

Pdf_16   Итна сметководствена книга  (201 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија