Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за издавање на известување од УЈП за потребите на суд
Кратко име: БИИ/ОС
Тип на данок: Регистрација

Управата за јавни приходи издава Известување за регистрациони податоци за потребите на судот, по претходно поднесено Барање за издавање на известување од УЈП за потребите на суд (образец “БИИ/ОС“).

Пополнетото барање се поднесува во писмена форма до надлежната даночна канцеларија.

Pdf_16   Барање за издавање на известување од УЈП за потребите на суд   (186 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија