Memorandum_mk
Преглед на образец
Известување за извршена донација во спортот
Кратко име: ИДО-ДС
Тип на данок: Данок на добивка

Известувањето за извршена донација во спорт се поднесува согласно член 30-а од Законот за данок на добивка и член 5 од Правилникот за начинот на спроведување на даночното ослободување на обврзникот кој донирал финансиски средства на спортски субјекти во рок од 15 дена по потврденото барање за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти.

Pdf_16   Известување за извршена донација во спорт  (88 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија