Memorandum_mk
Преглед на образец
Бaрање за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување
Кратко име: БС-ПЗСО
Тип на данок: Придонеси

Врз основа на Уредбата со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, за остварување на правото работодавачот поднесува Барање за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување до Управата за јавни приходи.

Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Даноци, а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 5 дена од денот на доставувањето на барањето.

Pdf_16   Бaрање за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување  (84 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија