Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за финансиска поддршка на работодавач заради исплата на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година
Кратко име: БФП-ИП/1
Тип на данок: Придонеси

Врз основа на Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено - економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април, мај и јуни 2020 година, за остварување на правото работодавачот поднесува Барање за финансиска поддршка за исплата на платите до Управата за јавни приходи. Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk, а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на доставувањето на барањето.

Pdf_16   Барање за финансиска поддршка на работодавач заради исплата на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година  (98 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија