Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за финансиска поддршка за исплата на платите на работниците
Кратко име: БФП-ИП/2
Тип на данок: Придонеси

Врз основа на Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот Covid-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година („Службен весник на РСМ“, бр.267/2020), за остварување на правото работодавачот поднесува Барање за финансиска поддршка за исплата на платите на работниците до Управата за јавни приходи. Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Даноци, а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на доставувањето на барањето.

Pdf_16   Барање за финансиска поддршка за исплата на платите на работниците  (85 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија