Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за пресметување на износот за враќање на примената субвенција за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за месеците април, мај и јуни 2020 година
Кратко име: ДД-ГДВП/БВ-СПЗСО
Тип на данок: Придонеси

За враќање на примената субвенција за исплата на придонеси од задолжително осигурување, согласно Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вондредна состојба, работодавачот поднесува Барање за пресметување на износот за враќање на примената субвенција за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за месеците април, мај и јуни 2020 година „образец ДД-ГДВП/БВ-СПЗСО“ до Управата за јавни приходи. Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-даноци http://etax.ujp.gov.mk

Pdf_16   Барање за пресметување на износот за враќање на примената субвенција за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за месеците април, мај и јуни 2020 година  (87 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија